Er wordt individuele behandeling en ouderbegeleiding geboden. In de gesprekken wordt onder andere gebruik gemaakt van Cognitieve Gedragstherapie (http://www.vgct.nl/website/publieksinfo/algemeen , Rationeel Emotieve Therapie (RET), oplossingsgerichte therapie, traumabehandeling middels EMDR (http://www.emdrkindenjeugd.nl/) of schrijftherapie. Ook wordt voorlichting gegeven aan het kind, de jongere, de ouders en/of scholen.

De richtlijnen die door de beroepsgroepen worden geadviseerd en ook wetenschappelijk bewezen zijn, worden gevolgd. Indien gewenst wordt er samengewerkt met andere mensen die voor het kind of de jongere belangrijk zijn. Dit gebeurt altijd in overleg met kind en ouders.