Intelligentieonderzoek

Bij de praktijk is het mogelijk om het intelligentieniveau van uw kind (in de leeftijd vanaf 6 t/m 16 jaar) te laten bepalen. Soms hebben ouders of heeft de school vragen over het schoolniveau dat een kind aan zou kunnen. Dit kan een reden zijn om het intelligentieniveau van een kind te laten bepalen. Bij de praktijk wordt gebruik gemaakt van de WISC-III. Deze intelligentietest wordt ‘s ochtends afgenomen en duurt ongeveer 2,5 uur. Na ongeveer een week krijgt u (eventueel samen met uw kind) in een adviesgesprek een terugkoppeling over de werkhouding en het intelligentieniveau. Ook ontvangt u een verslag van deze bevindingen. In overleg is advies binnen een dag mogelijk.

Zie ook Vergoeding en tarieven voor de kosten van dit onderzoek.


Overig diagnostisch onderzoek

Soms is er meer informatie nodig om de oorzaak van de klachten en/of de juiste behandeling te kunnen bepalen. Er kan binnen de praktijk dan naast intelligentieonderzoek ook ander diagnostisch onderzoek worden gedaan door middel van gesprekken, vragenlijsten en een school- en/of spelobservatie.