Wat is het?

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een behandelmethode om traumatische ervaringen te verwerken, bijvoorbeeld een (verkeers-)ongeluk, een overval, medische handelingen en pesterijen. Deze behandelmethode wordt in Nederland bij volwassenen toegepast sinds 1994 en bij kinderen en jongeren sinds 2000. Bij EMDR worden elementen van verschillende gangbare therapievormen gecombineerd met beurtelingse stimulatie van beide hersenhelften. Zo wordt de informatieverwerking in de hersenen gestimuleerd.


Voor wie?

Het is een behandeling voor kinderen, jongeren en volwassenen die last blijven houden van de gevolgen van nare of traumatische ervaringen. Dit kan een schokkende ervaring zijn zoals een ongeluk, misbruik of geweld. Maar ook bijvoorbeeld het zien van een enge film, een moment waarop iemand zich heeft verslikt of dat iemand achterna is gezeten door bijen of wespen. Vaak gaat het om herinneringen aan de ingrijpende gebeurtenis die zich blijven opdringen waardoor klachten (herbelevingen, flashbacks of nachtmerries) ontstaan. Ook wanneer iemand last heeft van een negatief zelfbeeld kan EMDR als deel van een totaalbehandeling worden toegepast.


Doel

EMDR is een behandelmethode om nare ervaringen te verwerken. Als de herinneringen aan die nare gebeurtenissen beter zijn opgeslagen, zullen ook de problemen waarvoor de persoon komt, verminderen of verdwijnen.


Werkwijze

EMDR is een kortdurende behandelingsvorm. Als het gaat om een eenmalige ingrijpende gebeurtenis dan zijn over het algemeen na enkele zittingen de klachten verdwenen. Bij langduriger trauma of meer complexe problematiek duurt de behandeling uiteraard langer.

Er wordt vanuit gegaan dat hetgeen meegemaakt is, niet goed verwerkt is en dat de persoon er daardoor last van blijft houden. Door het beeld weer boven te halen, de cognitie duidelijk te krijgen en een afleidende stimulus (oogbewegingen) wordt de nare ervaring alsnog verwerkt (de lading eraf gehaald) en kan het kind of de jongere een andere cognitie over zichzelf of over wat hem is overkomen daarvoor in de plaats zetten.


Werkt het?

Ja. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat EMDR succesvol is bij volwassenen. Ook bij kinderen zijn de uitkomsten veelbelovend.