Bij de Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie kunnen kinderen, jongeren en ouders terecht met vragen over gedrag, ontwikkeling en opvoeding. Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen van angst –en traumaklachten, maar ook voor andere klachten kunnen kinderen, jongeren en ouders goed bij ons terecht. We maken in onze behandelingen veel gebruik van technieken vanuit de Cognitieve Gedragstherapie en Oplossingsgerichte therapie, alsmede van de meer specifieke (trauma) behandelmethodes EMDR en schrijftherapie. Ook diagnostisch onderzoek is mogelijk. De gesprekken vinden plaats met het kind, de jongere en/of de ouders. De hulp is laagdrempelig, persoonlijk en in de buurt.

Een goede samenwerking met verwijzers vinden wij van groot belang. We nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen voor overleg, dit kan middels het sturen van een e-mail naar: info@sieverdingpsychologie.nl of door telefonisch contact op te nemen: 06-52870686. Bij geen gehoor verzoeken wij u om de voicemail in te spreken. Dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug. Ook staan wij open voor een persoonlijke kennismaking.

Cliënten kunnen zich zelf bij de praktijk aanmelden. Meer informatie hierover kunnen zij vinden op de website onder het kopje ‘aanmelden.

In de meeste gevallen zal de zorg (grotendeels) vergoed worden door de gemeente (cliënten tot 18 jaar) of de zorgverzekeraar (cliënten van 18 jaar en ouder). Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo moet de cliënt verwezen zijn door de huisarts en moet er een vermoeden zijn dat er sprake is van een DSM-IV stoornis. De verwijsbrief moet de volgende punten bevatten:

  • Datum verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen)
  • Naam en functie van de verwijzer
  • AGB code van de verwijzer
  • AGB code van de praktijk
  • Handtekening van de verwijzer
  • Gegevens van de cliënt (BSN, NAW-gegevens en geboortedatum)
  • Aangeven dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel een vermoeden daarvan, eventueel met benoeming van de stoornis (DSM-IV code of op een andere manier)
  • Aangeven dat er verwezen wordt naar Generalistische Basis GGZ

Indien de cliënt hier toestemming voor geeft, zult u middels een brief bij aanvang en aan het eind van het traject kort op de hoogte worden gesteld van het verloop en resultaat van de behandeling.