Wanneer er meer gesprekken plaatsvinden dan het aantal dat u vergoed krijgt, dan zijn de kosten van deze gesprekken voor eigen rekening. Dit tarief bedraagt € 95,00 per consult.

Bij afzegging minder dan 24 uur van tevoren of ‘no-show’ (niet verschijnen) is de Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie Zuid-Kennemerland genoodzaakt het no-show tarief in rekening te brengen omdat het dan helaas niet meer mogelijk is om op de voor de cliënt gereserveerde tijd een afspraak met een andere cliënt in te plannen. Dit tarief bedraagt eveneens € 95,00 per consult. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.