Wat is het?

Schrijftherapie is een vorm van cognitieve gedragstherapie, geschikt voor kinderen en jongeren die iets naars hebben gemaakt. Tijdens sessies beschrijft het kind of de jongere samen met de therapeut het verhaal van de nare gebeurtenis op de computer.


Voor wie?

De schrijftherapie is geschikt voor getraumatiseerde kinderen (vanaf 4 jaar) en jongeren. Het gaat daarbij om traumatische gebeurtenissen zoals een ongeluk, een verkrachting, dood van een dierbare, (v)echtscheidingsproblematiek of pesterijen.


Doel

Verminderen van de trauma gerelateerde klachten door middel van het reconstrueren van het trauma en het en leren omzetten van negatieve gedachten over zichzelf, anderen en de wereld. Het eindproduct, het verhaal van het trauma, kan gedeeld worden met belangrijke anderen; dit wordt ook wel social sharing genoemd.


Werkwijze

De therapeut schrijft samen met het kind het verhaal van het trauma op de computer, met jongere kinderen worden tekeningen gebruikt. Door de heftigheid van het trauma is de gebeurtenis vaak niet goed in het geheugen van het kind of jongere opgeslagen, waardoor hij er nog last van heeft. Eigenlijk wordt het verhaal van de traumatische gebeurtenis in een veilige situatie, namelijk de therapie, weer “gereconstrueerd”, zodat het nu wel goed in het geheugen kan worden opgeslagen.

Door het meemaken van zo een heftige gebeurtenis kan een kind of jongere ook andere, vaak  negatieve gedachten krijgen over zichzelf, of over andere mensen. De therapeut gaat samen met hem die gedachten onderzoeken, en kijken of ze veranderd kunnen worden.  Samen met het kind of de jongere wordt bekeken op welke manier hij tegen de traumatische ervaringen aan kan kijken, zodat hij weer gevoel heeft  controle over zijn leven te krijgen.

Er wordt gedetailleerd geschreven over de feiten en de daarbij behorende gedachten en gevoelens. De therapeut helpt het kind of de jongere zijn gevoelens en gedachten te verwoorden en deze opnieuw te koppelen aan het verhaal over de traumatische ervaringen. Er wordt samen met het kind of de jongere bekeken op welke manier hij tegen de traumatische ervaringen kan aankijken zodat hij het gevoel van controle over zijn leven terugkrijgt. Belangrijk onderdeel hiervan is het beschrijven van de manier waarop het kind of de jongere met problemen omgaat in het hier en nu en voor de toekomst.

Tijdens het schrijven geeft de therapeut ook psycho-educatie. Op die manier wordt het kind of de jongere geholpen de traumatische ervaringen in een kader te plaatsen. Een belangrijk onderdeel is de social sharing. Samen met het kind of de jongere en de ouders wordt bepaald wie het verhaal mogen lezen. De feedback die het kind of de jongere op zijn verhaal krijgt geeft het erkenning, steun en begrip voor de moeilijke tijd die hij heeft doorgemaakt.


Werkt schrijftherapie?

Uit de eerste onderzoeksresultaten blijkt dat de behandeling effectief is in het verminderen van de post traumatische stress klachten, de depressie klachten en op de nare gedachten die kinderen en jongeren hebben, zowel op de korte als op de lange termijn. Ook ouders geven aan dat de kinderen en jongeren na behandeling weer goed functioneren thuis.