LET OP: om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de huisarts nodig.

 • 0-18 jaar
 • Voor de gemeenten waarmee een contract werd afgesloten voor 2024 kunnen wij vergoeding aanvragen middels een verwijsbrief.
  Dit betreft de gemeenten: Beverwijk, Bloemendaal, Castricum, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.
 • 18 jaar en ouder
 • In 2024 is het zorgprestatiemodel van toepassing. Hoe de vergoeding precies is geregeld verschilt per zorgverzekeraar.
  De eerste kosten kunnen geheel voor eigen rekening komen vanwege het verplichte eigen risico voor zorg uit het basispakket (voor 2024 is dat vanaf € 385 per persoon).
 • Particulier
 • • Behandelcontact (45 minuten): € 135,89
  • Intelligentieonderzoek: € 700,00
  • Overig diagnostisch onderzoek: afhankelijk van het aantal contacten en de omvang van het onderzoek.

Vergoeding kinderen en jongeren tot 18 jaar

De geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar is de verantwoordelijkheid van de gemeenten en de kosten van behandelingen worden betaald door uw gemeente. Dit geldt echter alleen voor de gemeenten waarmee een contract werd afgesloten voor 2024.

Dit betreft de gemeenten: Beverwijk, Bloemendaal, Castricum Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.

De gemeenten stellen strenge voorwaarden aan de toegang tot een vergoeding van psychische hulpverlening. Een verwijsbrief van de huisarts, waarop staat dat het een verwijzing betreft voor de (Jeugd) GGZ  en er een vermoeden bestaat van een DSM stoornis, is vereist. De betaling vindt direct plaats tussen de praktijk en de gemeenten. U ontvangt geen declaratie van ons. Houd rekening met het feit dat er een maximum aan de vergoeding zit. Wanneer er meer gesprekken plaatsvinden dan het aantal dat u vergoed krijgt, dan zijn de kosten van deze gesprekken voor eigen rekening.

De Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie Zuid-Kennemerland is verplicht om bij de cliënten uit de gemeente Bloemendaal en Heemstede, bij aanvang van hulp, de cliënt aan te melden bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. In deze ‘melding jeugdhulp’ worden de volgende gegevens doorgegeven: het BSN nummer, startdatum van de hulp, verwachte behandelduur en de naam van de huisarts.

Voor gemeentes waar de praktijk geen contracten mee heeft afgesloten, geldt dat u na afloop van de behandeling een declaratie krijgt, die u kan indienen bij uw gemeente. U doet er goed aan ervoor kiezen om in dit geval zèlf uw gemeente vóóraf te benaderen om duidelijkheid te krijgen over vergoeding.


Volwassenen

De hulp bij de Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie Zuid-Kennemerland wordt vanaf het 18e jaar vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Hoe de vergoeding precies is geregeld verschilt per zorgverzekeraar. Bekijk daarom altijd uw polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of neem contact op met uw verzekeraar.

Vanaf 1 januari 2022 is er een nieuwe bekostigingssysteem namelijk het zorgprestatiemodel. Het zorgprestatiemodel volgt de NZa tarieven 2024, de tarieven kunt u hier vinden. De praktijk heeft geen contracten met de zorgverzekeraars afgesloten. U ontvangt van ons maandelijkse een rekening via Infomedics. Deze rekening dient u zelf aan de praktijk te betalen om vervolgens in te dienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van de eisen die uw zorgverzekeraar stelt en de polis die u heeft afgesloten wordt een deel van de kosten vergoed (vraag dit vooraf goed na!).

Houd rekening met het feit dat dat de eerste kosten geheel voor eigen rekening kunnen komen vanwege het verplichte eigen risico voor zorg uit het basispakket (voor 2024 is dat vanaf € 385 per persoon).

Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk, deze dient u bij het eerste gesprek mee te nemen. De brief moet gedateerd zijn op een datum vóór het eerste gesprek en er moet een vermoeden van een DSM-diagnose in genoemd worden.

Uw zorgverzekeraar kan om een AGB-code vragen (Algemeen Gegevens Beheer). Met behulp van deze unieke code kan een verzekeraar alle zakelijke gegevens over de praktijk eenvoudig achterhalen. De AGB- code van de praktijk is: 94-062219, de persoonlijke AGB-code van de zorgverlener kunt u vinden op de contact pagina.


Tarieven

Indien u niet in aanmerking komt voor vergoeding en/of u wenst de gesprekken zelf te betalen is dit mogelijk. De praktijk hanteert het NZA-tarief:

 • Behandelcontact (15 minuten): € 56,19
 • Behandelcontact (30 minuten): € 95,67
 • Behandelcontact (45 minuten): € 135,89
 • Behandelcontact (60 minuten): € 161,46
 • Intelligentieonderzoek (inclusief kennismakingsgesprek, afnemen van intelligentie onderzoek, verslag en adviesgesprek ): € 700,00
 • Overig diagnostisch onderzoek: afhankelijk van het aantal contacten en de omvang van het onderzoek. Uitgangspunt is een tarief van € 135,89 (per 45 minuten).

Betalingsvoorwaarden

Bij afzegging minder dan 24 uur van tevoren of ‘no-show’ (niet verschijnen) is de Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie Zuid-Kennemerland genoodzaakt het no-show tarief in rekening te brengen omdat het dan helaas niet meer mogelijk is om op de voor de cliënt gereserveerde tijd een afspraak met een andere cliënt in te plannen. Dit tarief bedraagt eveneens € 60,00 per consult. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.