Na aanmelding (zie aanmelden) wordt er contact met u opgenomen. Er wordt een afspraak ingepland voor een eerste gesprek. Het eerste gesprek vindt meestal plaats met ouders en het kind of de jongere. Afhankelijk van de leeftijd van het kind en de situatie kan er ook voor worden gekozen om eerst alleen de ouders of de jongere uit te nodigen. U neemt naar het eerste gesprek de verwijsbrief van de huisarts, een legitimatiebewijs van het kind en een verzekeringspas mee (voor cliënten van 18 jaar en ouder). Indien u als ouders gescheiden bent, is schriftelijke toestemming van beide gezaghebbende ouders noodzakelijk voordat een eerste gesprek plaats kan vinden.


Eerste gesprek

Het eerste gesprek is een intakegesprek waarin kennismaking en inventariseren van de klacht en hulpvraag centraal staat. Er wordt zoveel mogelijk informatie verzameld over de klacht en hoe deze klacht is ontstaan. Om de klacht beter te begrijpen, zal er vaak ook informatie worden verzameld over de ontwikkeling, het gezin en hoe het gaat op school en in de vrije tijd. Uiteraard wordt er ook stilgestaan bij de dingen die goed gaan. Soms vinden er meerdere gesprekken plaats in de intakefase.


Na de intake

Na de intakefase vindt een terugkoppeling plaats waarin de bevindingen en het advies worden besproken. Er wordt met u en uw kind besproken hoe het verdere traject er uit zal gaan zien: individuele behandeling, ouderbegeleiding en/of diagnostisch onderzoek. De richtlijnen die door de beroepsgroepen worden geadviseerd en ook wetenschappelijk bewezen zijn, worden gevolgd. Indien gewenst wordt er samengewerkt met andere mensen die voor het kind of de jongere belangrijk zijn. Dit gebeurt altijd in overleg met kind en ouders. Zie voor meer informatie bij aanbod. Het kan zijn dat u voor uw problematiek bij de praktijk niet aan het juiste adres bent. In dat geval wordt u verwezen naar meer geschikte hulpverlening.

Houd rekening met het feit dat er een maximum aan de vergoeding zit door de gemeente* (voor kinderen tot 18 jaar) en/of de zorgverzekeraar (vanaf 18 jaar en ouder). Zie voor meer informatie vergoeding en tarieven.

* De Praktijk voor Kinder –en Jeugdpsychologie heeft contracten gesloten met de volgende gemeentes: Beverwijk, Bloemendaal, Castricum, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.